biale logo WDK w Rzeszowie

 

herb bip

Instytucja Kultury Województwa Podkarpackiego

WOJEWÓDZKI  DOM  KULTURY  W  RZESZOWIE

bip logo 75

Get Adobe Flash player

 

STATYSTYKA

2885724
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
160
1929
7201
2096634
48811
57432
2885724
Twój IP: 46.229.168.134
Data: 2019-06-27 02:30:58

Zarys historyczny tematyki Ogólnopolskiej Wystawy Twórczości Pedagogów Plastyki

 

Historia wystawy sięga lat 1977 – 1984. Miała ona wówczas charakter Międzywojewódzkiej Wystawy Prac Instruktorów Plastyki. Do udziału zapraszani byli instruktorzy z województw sąsiadujących z województwem rzeszowskim. Dopiero w 1985 roku rozszerzono obszar zapraszanych do udziału w wystawie instruktorów o inne, dalsze województwa. To też zapoczątkowało cykl wystaw ogólnopolskich. W latach 1985 – 1993 konkurs nosił nazwę Ogólnopolskie Wystawy Prac Instruktorów Plastyki. Początkowo uczestnikami wystawy byli wyłącznie instruktorzy plastyki, jednak z czasem coraz większe zainteresowanie wykazali nauczyciele plastyki, zgłaszając swoje prace. Z tego powodu w 1994 roku wystawa po raz kolejny zmieniła nazwę – była to Ogólnopolska Wystawa Twórczości Instruktorów i Nauczycieli Plastyki. Od roku 1995 po dzień dzisiejszy przyjęto szeroką nazwę Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki (dlatego też w dalszej części tekstu będą używane różne nazwy, a w rezultacie będzie chodziło o tę samą wystawę). Ogólnopolska Wystawa Prac Pedagogów Plastyki cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem zarówno ze strony pedagogów plastyki wystawiających swoje dzieła, jak również ze strony publiczności odwiedzającej wystawę. Organizatorem wystawy jest, od początku, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, a wystawy są prezentowane w sali Domu Sztuki, która jest udostępniana na ten czas przez Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie. Swoje prace na wystawie mogą prezentować przede wszystkim nauczyciele, pracownicy domów kultury oraz innych placówek edukacyjnych i kulturalnych zajmujących się plastyką. Przez wiele lat trwania wystawy jej tematyka podlegała nieustannym zmianom - od prac o charakterze głębokiego realizmu po abstrakcje, co przyciągało różnorodnych pedagogów oraz wielbicieli sztuki. W 1991 roku zaprezentowano po raz pierwszy grafikę komputerową. Data pierwszej Ogólnopolskiej Wystawy Prac Instruktorów Plastyki przypadła na rok 1985, odbyła się w dniach 7 listopada - 1 grudnia. Tematyka pierwszej wystawy była dość różnorodna, wystawiono obrazy malowane różnymi technikami od obrazów olejnych, poprzez akwarele do szkiców. Ponadto prezentowane dzieła miały odmienny od siebie charakter, były to obrazy o tematyce religijnej, pejzaże, dzieła satyryczne. Podobnie prezentowała się druga i trzecia wystawa. Przedstawiono na nich różnorodne i bogate tematycznie dzieła. Część tych obrazów miała metaforyczny charakter. Dzieła artystów były wyrazem troski o wartości emocjonalne i intelektualne. Autorzy byli dalecy od pogoni za powszechnymi tendencjami awangardowymi w sztuce. Czwarta wystawa była sprzeciwem przeciwko awangardzie za wszelką cenę. Julian Ataman określił dzieła na niej przedstawione mianem szeroko pojętej fascynacji, prezentowane obrazy były wyrazem wyjątkowych odczuć jej autorów. Wyrażały one podziw dla piękna, wstręt dla brzydoty, pokazywały temperament, siłę i wiedzę. Cztery kolejne wystawy były znacznie skromniejsze od poprzednich, brało w nich udział niewielu artystów, ale tematyka prac pozostała ciekawa i inspirująca dla odbiorców. Po raz pierwszy w 1991 przedstawiono grafikę komputerową, która została entuzjastycznie odebrana przez zwiedzających. Obecność grafiki komputerowej świadczyła o poszukiwaniu przez instruktorów plastyki nowych środków wyrazu artystycznego, nowych technik i inspiracji. Był to znak, że Polska sztuka ciągle się rozwija, nie stoi w miejscu lecz podąża z duchem czasu. Kolejne edycje wystawy zapraszały do uczestnictwa jej stałych uczestników takich jak: Stanisław Imieniński, Anna Charciarek czy Robert Inglot. Pedagodzy ci wyróżniali się często na wystawach, ich prace zaczęły być rozpoznawane na rynku dzieł sztuki. Tematyka wystawianych prac dotyczyła przede wszystkim zagubienia i niepewności oraz wiedzy i mądrości. Jedenasta i dwunasta wystawa przyciągnęły większą liczbę pedagogów, chcących pokazać swoje dzieła. Obrazy były różnorodne jeśli chodzi o treść oraz sposób wykonania. Można było zauważyć wzrost zainteresowania udziałem w wystawie jak i jej zwiedzaniem. Wystawa stała się popularna w całym kraju i jasnym stało się, że umożliwia ona zmierzenie się z innymi artystami oraz wystawienie dzieł dla publiczności.

Jerzy Wolff w 1980 pisał następująco na temat sztuki i jej prawdziwego odczuwania:

„Sztukę można poznawać i poznawać prawdziwie, nie inaczej, jeno poprzez odczucie.
Gdy właściwie odczujesz - jesteś w prawdzie,
w jej centrum. Tak jest z prawdą, naturalnie artystyczną, nie inną”.

Słowa Jerzego Wolffa zostały mottem trzynastej Ogólnopolskiej Wystawy Twórczości Pedagogów Plastyki. Przy ocenie prezentowanych dzieł brano pod uwagę prawdziwość odczucia świata przez autorów i ekspozycję prawdy w pracach. Następne wystawy cieszyły się wzrastającym zainteresowaniem zarówno wśród pedagogów plastyki, jak i wśród publiczności zwiedzającej. Poziom wystaw ciągle się podnosił, a przedstawianie obrazów na wystawie stawało się z roku na rok coraz bardziej prestiżowe. Sztuka uczciwa takim mianem nazwano czternastą Ogólnopolską Wystawę Twórczości Pedagogów Plastyki. Wystawa ta przedstawiała zdecydowane bogactwo tematów malarskich oraz technik, którymi posługiwali się pedagodzy - malarze. Autorzy kierowali się przesłaniem Jana Cybisa: „Malować warto wtedy, gdy się wie, że można malować wszystko”. Grafika i rysunek dominowały podczas piętnastej i szesnastej wystawy. Nadesłane prace artystów mówiły jednoznacznie, jak duże znaczenie mają te techniki malarskie oraz że pedagodzy chętnie ja wykorzystują i doceniają. Szczególną formą wypowiedzi artystycznej jest grafika. Przy tworzeniu grafiki artysta musi wykazać się wyjątkowymi zdolnościami, takimi jak umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, cierpliwością, zdolnością koncentracji oraz wytrzymałością. Podobnie wygląda tworzenie rysunków. Dlatego szczególnie należy docenić artystów tworzących grafiki i rysunki. Podczas tych wystaw prezentowano grafiki wykonane w różnych technikach: linoryt, akwaforta, drzeworyt, litografia, które to prace zwracały na siebie uwagę przede wszystkim jakością i perfekcją wykonania. Siedemnasta wystawa wyróżniała się ze względu na jej temat: Pejzaż i metafora. Przedstawiane prace były zróżnicowane tematycznie i wykonane w różnych technikach. Tematyka obrazów była szczególnie pluralistyczna, cechowała się wolnością ekspresji, swobodą wypowiedzi. Zaobserwować można było również powrót do tradycyjnych tematów malarskich, co znalazło swoje odbicie w pejzażu, portretach i malowanej martwej naturze. Laureatką pierwszej nagrody była Monika Stencel za pracę Niebieski błękit. Był to zachwycający swą barwą, bujnością roślin i żywiołów pejzaż.Tematem osiemnastej Ogólnopolskiej Wystawy Twórczości Pedagogów Plastyki była grafika i rysunek. Zawężono techniki wykonania prac, ze względu na chęć pokazania jak wszechobecnymi technikami są grafika i rysunek. Wyróżnione i nagrodzone prace były zdominowane stylem podkreślającym artystyczną autonomię i wolność ich twórców oraz odrębność sztuki wobec świata. Zdecydowaną mniejszością były prace realistycznie odwzorowujących rzeczywistość, co świadczyło o dobrym warsztatowym przygotowaniu artystów do wystawy oraz ich wysokiej świadomości zasad i celów sztuki. W kolejnych wystawach organizowanych przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, brały udział nowe osoby, była też grupa pedagogów wystawiających swoje obrazy regularnie. Wśród nauczycieli stale wystawiających dzieła i odnoszących coraz większe sukcesy są od lat: Urszula Olczyńska, Anna Ksykiewicz, Marek Czarnołęski, Bartosz Frączek, Władysław Luciński. Wśród wystawianych prac szczególnie wyróżniała się praca Zygmunta Trześniowskiego z Ciechocinka Portret dziewczynki gwiżdżącej na wszystko. Obraz ten potwierdza jak pozytywny wpływ mają dzieci na pedagogów i jaką mogą być dla nich inspiracją. Podobny wpływ uczniów na nauczyciela można było dostrzec w pracach, które zdobyły wyróżnienia na wystawie. Dwudziesta Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki była wyjątkowa ze względu na swój jubileuszowy charakter. Do udziału w niej zaproszono wszystkich dotychczasowych laureatów, większość z nich nadesłała prace na wystawę. Wśród nich byli: Urszula Olczyńska, Anna Ksykiewicz, Czesław Woś. Nadesłane prace były wyjątkowe, bo pełne barw i zróżnicowane. Interesującą wystawą była również jej XXI edycja. Prace na niej prezentowane miały typowe barwy ascetyczne, dominowała czerń i biel. Taki charakter prac pozwolił widzom skupiać się nad obrazami, odkrywać w nich ukryte wartości i znaczenie każdego widocznego szczegółu. Ta wystawa prezentowała w większości dzieła z gatunku grafiki i rysunku. Wielu artystów pedagogów wykorzystało w swoich pracach jako modele „ryby”. Można się jedynie domyślać dlaczego artyści wybrali właśnie takie modele - ryby symbolizują początek, życie i śmierć, nieśmiertelność, zmartwychwstanie, zbawienie, wiarę, płodność, czystość i rozwiązłość, głupotę i mądrość, szaleństwo i zło, więc prawdopodobnie różnorodna symbolika ryb skłoniła pedagogów do prezentowania ich w swoich dziełach. Dwudziesta trzecia Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki wyróżniła się z pośród poprzednich wysokim poziomem artystycznym. Podczas niej przyznano po raz pierwszy nagrodę Grand Prix, którą otrzymała Judyta Bernaś z Rędzina. Godne zauważenia jest to, że większość prac po raz pierwszy nadesłano w najnowszych technologiach cyfrowych. Dwudziestą czwartą wystawę okrzyknięto mianem „ciekawej inaczej”, ze względu na dominujący charakter prac w technice malarskiej, z którymi spotkaliśmy się przez cały XX wiek. Prezentowane prace nosiły znamiona symbolizmu, koloryzmu i ekspresjonizmu. Próżno tu szukać szokujących swą barwnością rozwiązań wzbudzających nowe doznania estetyczne. Wśród przedstawianych prac zauważyć można było takie gatunki malarstwa jak: pejzaż, krajobraz, przedstawienia tematyczne i układy martwej natury czyli to, co znane i uznawane przez całe pokolenia artystów. Ze względu na dość niski poziom artystyczny 24. wystawy, organizatorzy rozszerzyli grono zainteresowanych i docierając do młodych, świeżo patrzących na świat i sztukę pedagogów plastyki. Dlatego też 25. Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki cieszyła się bardzo wysokim poziomem artystycznym. Prace wystawione świadczyły o dużym potencjale poszukiwawczym autorów. Większość grafik nie przekazywała tylko jakości formalno – plastycznej, ale przede wszystkim działała na emocje oglądającego.

 

26 lat historii Ogólnopolskiej Wystawy Twórczości Pedagogów Plastyki
Źródło: archiwum Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie


1.    Ogólnopolska Wystawa Instruktorów Plastyki

07.11 – 01.12 1985 r.   

Dwie nagrody równorzędne:

- Stanisław Jachym z Rzeszowa

- Stefan Żukowski z Warszaw

Przewodniczący Jury Marcin Rumin

2.    Ogólnopolska Wystawa Instruktorów Plastyki

13.09 – 30.09 1986 r.

Nagrody nie przyznano

Przewodniczący Jury Ryszard Dudek


3.    Ogólnopolska Wystawa Instruktorów Plastyki

08.10 – 01.11.1987 r.

Dwie nagrody równorzędne:

- Grażyna Frankiewicz – Kabzińska z Częstochowy

- Stanisław Imieniński z Radomska

Przewodniczący Jury Julian Ataman

4.    Ogólnopolska Wystawa Instruktorów Plastyki

29.11 – 11.12.1988 r.   

Zbigniew Ogielski z Torunia

Przewodniczący Jury Zygmunt Czyż

5.    Ogólnopolska Wystawa Instruktorów Plastyki

07.09 – 01.10.1989 r.   

Bogdan Marszeniuk z Białegostoku

Przewodniczący Jury Zygmunt Czyż


6.    Ogólnopolska Wystawa Instruktorów Plastyki

26.09 – 16.10.1990 r.   

Ireneusz Wołek z Leżajska

Przewodniczący Jury Zygmunt Czyż

7.    Ogólnopolska Wystawa Instruktorów Plastyki

29.08 – 10.09.1991 r.   

Cztery nagrody równorzędne:

- Anna Charciarek z Rzeszowa

- Sławomir Gurdak z Nowej Dęby

- Marian Nicewicz z Torunia

- Bożena Tomczak – Wrona z Bielska Białej

Przewodniczący Jury Ignacy Trybowski


8.    Ogólnopolska Wystawa Instruktorów Plastyki

01.10 – 28.10.1992 r.   

- Anna Charciarek z Rzeszowa

Przewodniczący Jury Edward Kieferling


9.    Ogólnopolska Wystawa Instruktorów Plastyki

07.10 – 30.10.1993 r.   

- Stanisław Imieniński z Radomska

Przewodniczący Jury Stanisław Sobolecki


10.    Ogólnopolska Wystawa Twórczości Instruktorów i Pedagogów Plastyki

12.10 - 30.10.1994 r.

Czesław Woś z Ostrowa Wlkp.

Przewodniczący Jury Stanisław Sobolecki


11.    Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki

12.10 – 05.11.1995 r.   

Barbara Skałbania z Łańcuta

Przewodniczący Jury Stanisław Górecki

12.    Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki

październik 1996

Zbigniew Bury z Andrychowa

Przewodniczący Jury Stanisław Sobolecki


13.    Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki
Wrzesień –październik 1997

Urszula Olczyńska z Biłgoraja

Przewodniczący Jury Stanisław Górecki


14.    Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki
15.09 – 04.10.1998 r.   

Aldona Smoląg z Częstochowy

Przewodniczący Jury Stanisław Sobolecki


15.    Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki
Wrzesień 1999 r.   

Tomasz Starzyński z Brzegu

Przewodniczący Jury Włodzimierz Kotkowski


16.    Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki
Wrzesień 2000 r.

Witold Zaręba z Tarnowskich Gór

Przewodniczący Jury Stanisław Górecki


17.    Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki
18.10 – 11.11.2001 r.

Monika Stencel z Ostrowca Św.

Przewodniczący Jury Jadwiga Szmyd -Sikora


18.    Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki
październik 2002

Renata Szyszlak z Krasnego

Przewodniczący Jury Stanisław Górecki


19.    Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki
24.07 – 17.08.2003 r.

Zygmunt Trześniowski z Ciechocinka

Przewodniczący Jury Jadwiga Szmyd -Sikora


20.    Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki
czerwiec 2004

Bartosz Frączak z Częstochowy

Przewodniczący Jury Marek Olszyński


21.    Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki
czerwiec 2005

Agnieszka Pawiak – Kaczmarek ze Zgierza

Przewodniczący Jury Jadwiga Szmyd-Sikora


22.    Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki
wrzesień 2006 r.

Nagrody nie przyznano

Przewodniczący Jury Janina Ożóg - Czarnowska


23.    Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki

20.09 – 07.10.2007 r.   

Grand Prix:

- Judyta Bernaś z Będzina

Nagroda pierwsza:

- Marcin Smola z Krasnego

- Marlena Makiel - Hędrzak


24.    Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki

8.09 – 12.10.2008 r.   

Grand Prix:

Łukasz Leszczyński z Radzynia Podlaskiego

Trzy równorzędne nagrody pierwsze:

- Barbara Victoria Bokota z Rzeszowa

- Krystyna Niebudek z Rzeszowa

- Anna Solecka z Rzeszowa

Przewodniczący Jury Łukasz Konieczko


25.    Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki

10.09 – 04.10. 2009 r.   

Grand Prix:

- Piotr Stachlewski z Łodzi
Nagroda pierwsza:

- Weronika Siupka z Katowic

Przewodniczący Jury Tadeusz Błoński


26    Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki

7.10 - 14.11 2010 r.   

Grand Prix:

- Andrzej Markiewicz

Nagroda pierwsza:

- Agnieszka Lackowska z Lublina

Przewodniczący Jury Antoni Nikiel0102
0304
0611
0708
10
1205
1314
1516

czerwiec 2019
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30