DO POBRANIA - KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie informuje, że w dniu 21 marca 2018 r.
organizujemy kurs połączony z egzaminem kwalifikacyjnym
dla osób obsługujących urządzenia elektryczne
z uwzględnieniem specyfiki pracy w instytucjach użyteczności publicznej.
Kurs odbędzie się w sali audiowizualnej WDK w godz. od 10:00 do 17:00.
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z aktualnymi przepisami
dotyczącymi obsługi urządzeń elektrycznych „E” do 1 kV.
Po szkoleniu odbędzie się egzamin a uczestnicy szkolenia otrzymają
świadectwa kwalifikacyjne „SEP” kategorii upoważniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń instalacji sieci elektrycznej.
Szkolenie i egzaminy poprowadzą wykładowcy
ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich z Gliwic.

Istnieje również możliwość dodatkowego zdania egzaminu kategorii „D” - dozór.
Cena kursu w kategorii „E” wynosi 350 zł a za dwie kategorie „E” + „D” wynosi 550 zł.
Podana cena nie zawiera podatku VAT 23 %.
Zainteresowanych prosimy o przysłanie na nasz adres karty zgłoszenia i oświadczenia
w terminie do dnia 14 marca 2018 r.

Bliższe informacje o szkoleniu - tel. 17 853 52 57 wew. 26 lub 39.