biale logo WDK w Rzeszowie

 

herb bip

Instytucja Kultury Województwa Podkarpackiego

WOJEWÓDZKI  DOM  KULTURY  W  RZESZOWIE

bip logo 75

Get Adobe Flash player

STATYSTYKA

4084127
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1825
1797
12865
3287608
12865
52512
4084127
Twój IP: 3.237.234.213
Data: 2021-03-07 23:51:12

 

fot. Alireza Badiee Pexels

 

TYTUŁ PROJEKTU: GreenFilmTourism

PARTNER WIODĄCY: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (PL) 

PARTNERZY PROJEKTU:

P1 – Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov (SK) www.rpicpo.sk  

P2 – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie (PL) www.rarr.rzeszow.pl

P3 – Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie (PL) www.wdk.podkarpackie.pl

P4 – Inovačné partnerské centrum, Prešov (SK) www.ipcpo.sk

P5 – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (PL) www.mcksokol.pl

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

 

 

Cele szczegółowe:

• Wzrost zaangażowania instytucji kultury, turystyki, mediów na rzecz rozwoju i promocji FDK;

• Identyfikacja i zrównoważone wykorzystanie zasobów filmowego dziedzictwa dla rozwoju pogranicza;

• Opracowanie, wdrożenie wspólnych wytycznych w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy związane z niewykorzystywaniem zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszaru pogranicza PL-SK, brakiem wystarczającej wiedzy na temat oddziaływania kinematografii na inne dziedziny gospodarki, brakiem promocji potencjału filmowego dziedzictwa kulturowego (FDK), brakiem ujednoliconych narzędzi oraz wystarczającej świadomości sektora filmowego i TV odnośnie wpływu faz produkcji filmowej na środowisko przyrodnicze jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój FDK obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań́ i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

 OPIS PROJEKTU:

Zakres projektu obejmuje:

1. Opracowanie internetowego portalu Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK) obszaru transgranicznego z bazą danych FDK oraz z bazą lokalnych/regionalnych wątków dla transgranicznego obszaru.

2. Wytyczenie szlaku FDK i opracowanie powiązanej z nim cyfrowej mapy FDK.

3. Przeprowadzenie działań́ edukacyjno-informacyjnych w tym zakresie (seminaria, warsztaty, wizyty studyjne)

4. Opracowanie i wdrożenie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych wspierających zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego  i sprzyjające wzrostowi przyjazności produkcji filmowych i TV dla środowiska.

5. Realizację wspólnej kampanii promocyjnej wspierającej realizację celów projektu i zwiększającej skuteczność́ jego oddziaływania. 

Dzięki projektowi powstanie zintegrowany system informacji, edukacji, upowszechniania i promocji FDK na obszarze transgranicznym, sprzyjający rozwojowi turystyki filmowej, oddziaływujący na rozwój innych dziedzin gospodarki i rozszerzenie wspólnej oferty kulturowo-przyrodniczej pogranicza, co umożliwi zrównoważone wykorzystanie jej zasobów. Zostaną opracowane standardy i wytyczne sprzyjające wzrostowi przyjazności produkcji filmowych i TV dla środowiska przyrodniczego i naturalnego obszaru programu. Zakres tematyczny, obszarowy i sposób realizacji projektu ma wymiar transgraniczny tzn. że działania będą̨ realizowane wspólnie na całym obszarze.

Projekt jest dedykowany interesariuszom zajmującym się turystyką, rekreacją, zaangażowanym w filmowe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze z obszaru pogranicza PL-SK, w tym administracji publicznej, w tym Urzędom Marszałkowskim w Polsce w PL i Urzędom Wyższych Jednostek Terytorialnych na Słowacji, urzędom gmin i miast, komisjom filmowym, organizacjom turystycznym, edukacyjnym i kulturalnym, sektorowi kreatywnemu (filmowy i TV), touroperatorom, przewodnikom turystycznym, klastrom, agencjom rozwoju, filmowcom, przedstawicielom mediów, turystom, instytucjom ochrony środowiska i społeczności lokalnej.

OPIS PROJEKTU: 1.11.2020 – 31.10.2022

WARTOŚĆ PROJEKTU: 908 552,65 euro

DOFINANSOWANIE Z UNI EUROPEJSKIEJ: 85% tj. 772.269,75 euro

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

BIURO PROJEKTU W RZESZOWIE:

Podkarpacka Komisja Filmowa – Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Wojewódzki Dom Kultury

35-959 Rzeszów, ul. S. Okrzei 7

pok. 305 - III p. tel. 17 853 52 57 w.38

Poland Slovakia PL

 0102
0304
0611
0708
10
1205
1314
1516

marzec 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4